Dünya Tasarım Günü Nedir

Merhaba Uluslararası Tasarım Günü Nedir makalesine hoş geldin. Her meslekte olduğu biz tasarımcılar için de kutlayabileceğimiz özel bir gün düşünülmüş. Yabancı ismiyle The ICOD yani Uluslararası Tasarım Konseyi 1963 yılında kuruldu. Tasarımcılar için dünya genelinde çalışmalar yapan bu çok uluslu konsey yaklaşık 60 yıldır dünya tasarım gününü kutluyor.

Dünya Tasarımcılar Günü Ne Zaman?

İlk olarak 1965 yılında 27 Nisan günü kutlanmaya başlayan Dünya Tasarım Günü düzenli olarak her yıl aynı tarihte kutlanmaya devam ediyor. Amaçlarından bir tanesi de konseyin kuruluşunu anmaktır.

Pin
2022 Konsept Afişi

Uluslararası Tasarım Gününün Amacı Nedir?

Elbette yalnızca bu konseyin kuruluşunu hatırlamak bu günü özel yapmıyor. Arkasında yaratıcı ve güzel bir fikir barındırıyor. Uluslararası Tasarım Günü tasarımın gücünü ve etkisini daha geniş kitlelere duyurmak ve dikkatleri yaratıcılık alanına çekmek için bir fırsat olarak düşünüldü.

Bir başka güçlü amaç ise tasarımcıların kendi iç dünyalarına odaklanmaları ve mesleki tecrübeleri üzerinde kafa yormalarını sağlamaktır.

Pin

Bu tasarımın, tasarımcının ve çevresel faktörlerin nasıl etkileşim halinde olduğunu ve tasarım ile çözüm üretme sürecinin bir tasarımcı için ne kadar önemli olduğunu anlamanın bir yoludur. Elbette hayatımız sürekli olarak mesleki sorunlarla baş etme ve çözümler üretme üzerine kuruludur. Ancak 27 Nisan Dünya Tasarım Gününde bu sorun çözme sürecini biraz daha içselleştirerek tasarımın alanları ve sınırları içerisinde yorumlamak farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

Her Yıl Farklı Bir Konsept

Pin

Dünya Tasarım Günü için farklı ülkelerden pek çok tasarımcı içerikler üretiyor. Bu tasarımları her yıl daha dikkat çekici bir yol ile sunmak için konsey özel bir konsept belirler. Her yıl 27 Nisan’da paylaşılmak üzere bir tema üzerinde çalışmalar yapılır. 

Ayrıca bugün için pek çok kültürel etkinlik planlanır. Örneğin üye kuruluşlar kendi ülkelerinde söyleşiler, paneller ve ufak etkinlikler yapar. 

Konsept yaratma fikri ise ilk olarak 2012 yılında kullanılmaya başlandı.

2012 yılında belirlenen ilk tema “Yakınsama” oldu. Yine o yıllarda görüşmeler, toplantılar, stüdyo gezileri, eğitimler ve çeşitli aktiviteler düzenlendi. 

2013 yılında “1 aşk 1 kelime”  2014’de “bağlantı kurmak” 2015 yılında “bugün nasıl tasarım yapıyorsunu” 2016’da tasarımın gücünü anlatan “tasarım iş başında” 2017 yılında “ genç başla” 2018’de “ çocuklar da yapabilir” gibi konsept ve temalar ile karşımıza çıkan tasarımcılar dünya tasarım gününü kutladılar.

Pin
2018 Yılının Konsept Afişi

2022 Yılında Tema Nedir?

Bu yıl 27 Nisan Uluslararası Tasarım Günü konsepti belli oldu! İngilizce olarak sunulan tema ismi “Suspended in Transition” oldu. Bu “Duraklatılmış Geçiş Dönemleri” anlamına gelen bir cümle. 

Peki anlatılmak istenen nedir?

Konsey bu yılın konseptini tanıtırken şu cümleleri kuruyor. “Eski yollar artık amaca uygun değil ama yeni yollar henüz oluşturulmadı.” yani özetle bilinmeyenin verdiği belirsizlik ve tedirginlik halinden sıyrılıp. Yeniyi inşa etmeye teşvik eden bir konsept belirlemişler. 

Değişim için adım atmak gereklidir. Tasarım bağlamında değerlendirecek olursak yeni yöntemler üretme ve mevcut tecrübelerimizi geleceği şekillendirmek için kullanma anlamına geliyor. Yakın, orta ve uzun vadede hangi tür tasarımlar daha çok dikkat çekecek? Tasarımın hangi alanıyla ilgilenen tasarımcılar daha göz önünde olacak? Siz bu geçiş sürecinin, eskinin ve yeninin neresinde olacaksınız? bu gibi soruları sorma zamanı.

Pin

Özetle bu yıl Dünya Tasarım Günü için “Durağan Geçiş Süreci” ya da “Duraklatılmış Geçiş Dönemleri” anlamlarına gelen bu konsepti kullanacağız. 

Bir başka makalede görüşmek üzere. Uluslararası tasarım gününüz kutlu olsun!

Yorum yapın

14