Tasarım ve Kurum Kültürü İlişkisi

Merhabalar, Tasarım ve Kurum Kültürü İlişkisi makalesine hoş geldin. Kurum kültürü bir kuruma ait davranışlar, inançlar ve alışkanlıklardır. Kurumdaki üyeler kültürü paylaşırlar. Üyeler davranışlarını kültüre göre düzenler. Bir çalışan kurumsal aksiyon alacağında aksiyonun kurum kültürüyle örtüşmesi gerekir.

Tasarım aşamaları da kurumun sahip olduğu kültüre uyum sağlamalı ve kurum üyeleri tarafından kabul görmelidir. Web sitesi, broşür, kartvizit gibi her türlü tanıtım materyali tasarlanırken kurum kültürü de göz önünde bulundurulur.

Kurum kültürü için davranışlar kalıplaşmış olur. Kültür içerisinde soyut değerler ve somut değerler vardır. Kurumda çalışan her kişi kültüre saygı duyar. Ait olduğu kurumun kültürüne göre davranışlarını düzenler. Kültürün yaşatılması ve geliştirilmesi için üyeler çaba gösterir.

Pin

Kurum Kültürü Nedir

Bir kuruma ait kalıplaşmış davranışlar, inançlar ve alışkanlıklar kurum kültürü meydana getirir. Kültür daha sonradan kazanılan bir husustur, kurumda yöneticiler değişse bile kültür aktarılır.

İşe alım gerçekleşeceği zaman kurum kültürüne uyacak şekilde adaylar belirlenir ve seçilir. Kültürün gelişmesi için en önemli araç yöneticiler olduğu için yönetimin emek veriyor olması oldukça önemlidir.

Tasarım aşamasında profesyonel bir ajans ile çalışmak ve kurumun kültürünün doğru şekilde tasarımcıya aktarılması yöneticilerin yapması gereken bir iştir.

Web sitesi tasarımı gibi hususlar kuruma ait kültürün hedef kitlesine daha kolay ve kesin şekilde aktarılmasını sağlar. Bir şirkette çalışan kişilerin farklı özellikleri vardır ve kurum kültüründe birleşirler.

Pin

Kurum Kültürü Özellikleri

Bir kurumun kendisine ait kültürü olması çalışanlar için de bir motivasyon kaynağı olur. Kurum kültürü sayesinde yaptıkları iş daha çok anlam kazanmış olur. Kültür aynı zamanda firma içerisinde soyut olarak denetim mekanizması oluşturmuş olur.

Kültür maddeleri yazılı olarak bulunmaz ve zamanla çalışanlar bu kültürü davranışlarda yaşatmış olurlar. Güçlü bir lidere sahip olan firmalarda kurum kültürünün oluşması daha hızlı ve daha sağlam olur.

Pin

Bir firmanın kurum kültürü direnç olabilir. Firma eğer değişime direnç gösteren bir yapıya sahipse bu seneler içerisinde bir kültüre dönüşür. Web sitesinin tasarımı ya da reklam broşürleri benzer özellikler taşıyarak hedef kitlesine bu şekilde ulaşır.

Kurum Kültürü Tipleri

Bir firmanın kurum kültürü süreklilik olabilir. Bunun anlamı firmanın geçmiş değerlere sahip çıkması fakat yeniliklere de açık olmasıdır. Değişim kültürüne sahip olan bir firma geleneksel değerlerden çok yeniliklere açık olur.

Bu tür firmalar risk alabilir. Tasarım konusunda web sitesi üzerinden son teknolojik gelişmeleri takip ederek hedef kitlesine sunabilir.

Bir firma için muhafazakarlık kurum kültürünü oluşturabilir. Bu tarz firmalar değişime karşı oldukça katı olur. Firmanın hedefi sahip olduğu kurum kültürünü her zaman yaşatmaktır ve tasarım aşamasında da bu hedefine ulaşmak amacıyla hareket eder. Kültürün oluşmasında firmanın hangi tarihte kurulduğundan liderlere kadar birçok etken söz konusu olarak belirler.

Kurum Kültürü Çeşitleri

Pin

Kurum kültürü firmanın yapısına göre farklı şekillerde ortaya çıkar. Bir firma değişim kültürüne sahipken diğer firma muhafazakar bir kültüre sahip olabilir. Bu durum firmaların tasarım ögelerine de yansır.

Web sitesi tasarlanırken ya da reklam broşürleri basılırken muhafazakar bir firma belirli kodların mutlaka tasarımda yer almasını ister. Değişim kültürüne sahip olan bir firma ise tasarımdaki tercihleri tasarımcıya bırakabilir.

Her durumda firmaların kültürü yaşatılır ve özellikle köklü firmalar için çalışanlar da bir zaman sonra bu kültürü benimserler. Muhafazakar kültüre sahip olan bir firmanın çalışanları da firmanın alışkanlıklarına oldukça bağlı olur ve bu şekilde motive olurlar. Kültürler firmaların yapı taşlarıdır.

Tasarım ve Kurum Kültürü İlişkisi içeriğini okuduğunuz için teşekkürler. Tasarımı güçlendiren unsurlar makalesine göz atabilirsiniz.

Yorum yapın